Монгол Цэргийн Өдөр

Ханагар сайхан өвөөгийн баяр
Халамжит дулаан аавуудын баяр
Хатан зоригт эрчүүдийн баяр
Хайр булаасан залуусын баяр
Хатуу хорвоогийн нум нь та байг
Халамжит бүсгүйн хайр нь та байг
Энхрий үрсийн бахархал нь та байг
Энэ улсынхаа эзэн нь та байг

Шинэ оны мэнд хүргэе!
Шинэ оны мэнд хүргэе!
ТӨМӨР ЗАМЫН ГАЗАР 4/3/2011
Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, зөвшилцөх, магадлал хийх дүрэм PDF Хэвлэх

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Барилгын тухай хуулийн 3.1.1 болон 3.1.4-т заасан “зураг төсөл”, “барилга байгууламж”-ийн цаашид зураг төсөл гэх боловсруулах үе шат, бэлтгэл ажил, тавигдах шаардлага, зөвшилцөх, батлах, магадлал хийх, хадгалах үйл ажиллагаатай холбоотой харилцааг энэхүү дүрмээр зохицуулна.

Хоёр. Зураг төсөл боловсруулах үе шат

2.1. Тусгай зориулалтын болон цогцолбороор баригдах барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах ажлыг хоёр үе шатаар, бусад барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах ажлыг нэг үе шатаар гүйцэтгэнэ.

2.2. Нэг үе шатаар боловсруулах зураг төслийг “Ажлын зураг”, хоёр үе шаттайгаар боловсруулах зураг төслийг “Техникийн зураг”, “Ажлын зураг” гэж ангилна.

2.3. Барилга байгууламжийн хөрөнгө оруулагч, захиалагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага нь зураг төсөл боловсруулах үе шатыг зураг төслийн байгууллагатай байгуулсан гэрээ болон зургийн даалгаварт тодорхой тусгаж өгнө.

 

 

ТАТАЖ АВАХ

 

Санал асуулга

Та манай веб сайтнаас ямар мэдээлэл авахыг хүсч байна?